print download PDF

SŁOWNIK POJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

4G – standard telefonii komórkowej czwartej generacji, zwany również zamiennie LTE (Long Term Evolution)
Access Fee – standard telefonii komórkowej czwartej generacji, zwany również zamiennie LTE (Long Term Evolution)
API (Application Program Interface) – Interfejs programistyczny aplikacjiAUPU (Average Usage per User) – średni czas połączeń na abonenta
ARPU – średnie miesięczne przychody na abonenta
BI – infrastruktura technologiczna pozwalajaca na uzyskanie maksymalnej korzyści z dostępnych informacji w celu ulepszenia procesu biznesowegoBSA (Bitstream Acces Offer) – oferta hurtowego dostępu szerokopasmowego
CATV – telewizja kablowa
CDMA (Code Division Multiple Access) – bezprzewodowa sieć telefonii komórkowej drugiej generacji wykorzystywana również, jako bezprzewodowa pętla abonencka na terenach gdzie użycie sieci kablowej jest ekonomicznie nieuzasadnione
DLA (Drop-Line Agnostic) zbiór technik transmisyjnych uzupełniających możliwości dostępu światłowodowego w miejscach gdzie z różnych przyczyn nie ma możliwości zainstalowania kabla światłowodowego (ostatnie metry).EBITDA – zysk operacyjny + amortyzacja + odpis aktualizujący wartość firmy + odpis aktualizujący wartość aktywów długoterminowych
F2M (Fixed to Mobile Calls) – F2M (Fixed to Mobile Calls)
FBB – stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu
FTE – w przeliczeniu na pełne etaty
FTTH – światłowód bezpośrednio do mieszkania
FVNO (Fixed Virtual Network Operator) – operator wirtualnej sieci telefonii stacjonarnej
ICT – obszar usług telekomunikacji i informatyki
ILD – połączenia międzynarodowe
IP TV – protokół umożliwiający transmisję sygnałów telewizyjnych przez Internet
Liquidity Ratio – środki pieniężne oraz niewykorzystane linie kredytowe podzielone przez dług do spłaty w ciągu najbliższych 18 miesięcy
LLU – Uwolnienie pętli lokalnej
LTE – standard przesyłu danych w telefonii komórkowej (4G)
M2M – telemetria
MTR – stawki za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych
MVNO – operator wirtualnej sieci telefonii komórkowej
Net Gearing – operator wirtualnej sieci telefonii komórkowej
Organic Cash Flow – organiczne przepływy środków pieniężnych netto, tj. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – wydatki inwestycyjne (poniesione lub należne) + wpływy ze sprzedaży aktywów
PoP – Punkt dostępu do usług„RAN” (umowa) - umowa w zakresie współkorzystania z radiowych sieci dostępowych
RIO – oferta ramowa w zakresie połączenia sieci telekomunikacyjnych
SAC – koszt pozyskania abonenta
SIMO – oferta obejmująca tylko kartę SIM bez urządzenia
SMP – znacząca pozycja rynkowa
SRC – koszt utrzymania klienta
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USO – oferta usług powszechnych
VDSL – łącze w technologii VDSL
VHBB – z ang. VHBB – łącze szerokopasmowe o prędkości powyżej 30 Mb/s
VoIP – protokół umożliwiający przesyłanie głosu poprzez Internet
WLL – bezprzewodowa pętla lokalna
WLR – hurtowa odsprzedaż abonamentu
Zobacz także:
Model
biznesowy
Nasza
strategia
Ład
korporacyjny