print download PDF

Ład korporacyjnyCzłonkowie Zarządu

board member Jean-François Fallacher (ur. w 1967 r.)

Zakres obowiązków:Prezes Zarządu

Kwalifikacje: Ukończył kierunki inżynieryjne na École Polytechnique, École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu oraz studia uzupełniające w zakresie Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w szkole biznesu ESSEC.

Powołanie w skład Zarządu:maj 2016

Doświadczenie zawodowe: W latach 2011-2016 pełnił funkcję prezesa spółki Orange Romania, wiodącego operatora komórkowego na rynku rumuńskim.
Wcześniej, przez 20 lat, Jean-François Fallacher pełnił kluczowe funkcje w Grupie Orange, ostatnio jako prezes Sofrecom, należącej do tej Grupy międzynarodowej spółki konsultingowej, oraz w Holandii, jako dyrektor operacyjny w spółce Wanadoo, dostawcy usług internetowych, a także zarządzając marketingiem dla rynku biznesowego w EuroNet Internet.
Jean-François ma rozległą wiedzę na temat rynku telekomunikacyjnego w zakresie zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych, zdobytą na różnych rynkach europejskich.
board member Mariusz Gaca (ur. w 1973 r.)

Zakres obowiązków:Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego

Kwalifikacje: Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom studiów MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign oraz AMP (Advanced Management Program) szkoły biznesu INSEAD.

Powołanie w skład Zarządu:luty 2014

Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim, gdzie w latach 1995-2000 współtworzył plany biznesowe lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 2001 roku pracował w Grupie TP (obecnie Orange Polska) jako Dyrektor Pionu Multimediów i był odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. W latach 2005-2009 odpowiadał za rynek biznesowy Grupy TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP w obszarze sprzedaży i obsługi klienta oraz funkcję Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP) – którą piastował do połączenia PTK Centertel z TP w 2013 roku. W latach 2014-2016 był Wiceprezesem Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego.

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego. Od 2016 roku jest również przewodniczącym Komisji ds. Etyki w Orange Polska, a od 2011 roku – Wiceprezydentem Pracodawców RP oraz Przewodniczącym Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy OECD. Od 2013 roku jest członkiem Koalicji Prezesi-Wolontariusze, aktywnie angażując się w działania wolontariackie i promując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
board member Bożena Leśniewska (ur. w 1965 r.)

Zakres obowiązków:Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego

Kwalifikacje: Ukończyła Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademię Mentoringu oraz studia AMP (Advanced Management Program) w szkole biznesu INSEAD

Powołanie w skład Zarządu:październik 2015

Doświadczenie zawodowe: Od ponad 20 lat związana z rynkiem telekomunikacyjnym. Pełniła funkcje zarządcze w Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o. i Telekomunikacji Polskiej S.A. Do zespołu Orange Polska dołączyła w 2006 roku jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a rok później objęła stanowisko Dyrektora Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku, Dyrektor Pionu Klientów Biznesowych, a następnie Dyrektor Sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel i w Telekomunikacji Polskiej. W 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji. Od stycznia 2017 roku jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Retail S.A. Jest członkiem europejskiej organizacji Women in Leadership oraz Rady Ekspertów THINKTANK. Ponadto, uczestniczy w działalności Rady Programowej Polish National Sales Awards (PNSA). W 2016 roku znalazła się na prestiżowej liście „TOP TEN” kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym.
board member Piotr Muszyński (ur. w 1963 r.)

Zakres obowiązków: Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji

Kwalifikacje: Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez szkołę biznesu IESE / Uniwersytet Nawarry

Powołanie w skład Zarządu:wrzesień 2008

We wrześniu 2008 roku powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych, a w listopadzie 2009 roku – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Od 2016 roku, jest Wiceprezesem Zarządu Orange Polska ds. Strategii i Transformacji

Doświadczenie zawodowe: W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001 roku. Początkowo jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005-2006 jako Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, a następnie w latach 2006-2008 jako Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in. Złotą Anteną Świata Telekomunikacji w kategorii „Menedżer Roku”, dwukrotnie w latach 2010 i 2011, a także Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Programowej CIONET Polska oraz jest członkiem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
board member Bruno Chomel (ur. w 1968 r.)

Zakres obowiązków: Od września 2016 roku, Dyrektor Wykonawczy ds. IT. Odpowiada za tworzenie strategii i polityki oraz programów i harmonogramów dla firm z Grupy Orange Polska, umożliwiających osiągnięcie celów i zadań Spółki. Ponadto, zajmuje się bieżącym doskonaleniem i zapewnieniem jakości odpowiednich aplikacji.

Kwalifikacje: Jest absolwentem politechniki ENSEEIHT (francuskiej „Szkoły Głównej” w dziedzinie informatyki)


Doświadczenie zawodowe: Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie systemów informatycznych i transformacji cyfrowej na wyższych stanowiskach kierowniczych w branży telekomunikacji, handlu elektronicznego i mediów. W toku kariery zawodowej, sprawdził się w pracy dla operatorów telekomunikacyjnych (jako Członek Zarządu ds. Technicznych w AOL-France oraz dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Vimpelcom) oraz firm zajmujących się handlem elektronicznym (jako Członek Zarządu ds. Informatyki w La Redoute oraz zastępca dyrektora ds. informatyki, odpowiadający głównie za rozległy program migracji z systemów mainframe, w Grupie 3SI-OTTO). Z France-Telecom związał się w 1994 roku. Początkowo pracował w dziedzinie badań i rozwoju. W 1996 roku (utworzenie Wanadoo), zajmował stanowisko dyrektora ds. billingu w Wanadoo France. Później został oddelegowany do Holandii jako dyrektor ds. informatyki w Wanadoo, a potem dyrektor ds. rozwiązań w Orange (Mobile). Następnie przeniósł się do Wielkiej Brytanii jako dyrektor ds. informatyki w Wanadoo.
board member Witold Drożdż(ur. w 1974 r.)

Zakres obowiązków:Od 2012 roku Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska.

Kwalifikacje: Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia Stanford Executive Program na Uniwersytecie Stanforda.


Doświadczenie zawodowe: W latach 2010-2012, Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne, oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Jest laureatem nagród: Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Ponadto, zasiada w Radzie Fundacji Orange.
board member Magdalena Hauptman (ur. w 1968 r.)

Zakres obowiązków:Od listopada 2013 roku na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Efektywności

Kwalifikacje: Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia coacha – wystawione przez International Coaching Community (2010) i International Coaching Federation (2013). Swoją wiedzę w tym obszarze wykorzystuje prowadząc procesy coachingowe z menedżerami Orange Polska.


Doświadczenie zawodowe: Z Orange Polska jest związana od 1994 roku. Na początku w PTK Centertel pełniła rolę Kierownika ds. Procedur i Standardów Wewnętrznych w Pionie Administracji, a następnie w latach 1998-2001 Kontrolera Budżetu dla obszaru Techniki i Informatyki. W 2001 roku przeszła do Telekomunikacji Polskiej, gdzie jako Dyrektor Zakupów odpowiadała za stworzenie i rozwój Organizacji Zakupowej działającej w ramach Grupy France Telecom. W latach 2010-2013, jako Dyrektor ds. Nieruchomości, koordynowała prace nad stworzeniem koncepcji Miasteczka Orange i odpowiadała za jego budowę. Jednocześnie nadzorowała sprzedaż nieruchomości Orange Polska.
board member Jolanta Dudek (ur. w 1964 r.)

Zakres obowiązków:Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami

Kwalifikacje: Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Gospodarką Europejską, uzyskując dyplom francuskiej Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) w Juy-en-Josas oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką studium podyplomowego Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ma również doświadczenie jako Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 2002 (BSI) oraz Koordynator COPC® – Global Contact Center Excellence. W 2015 roku ukończyła Szkołę Mentorów (w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej).

Powołanie w skład Zarządu:październik 2015

Doświadczenie zawodowe: Karierę w branży telekomunikacyjnej rozpoczęła w 2000 roku, w PTK Centertel, na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem obsługą klientów Indywidualnych, biorąc udział w tworzeniu obsługi klientów sieci mobilnej „Idea”. W latach 2004-2010 pełniła funkcję Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych telefonii komórkowej sieci Orange. W październiku 2010 roku objęła stanowisko Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych w Orange Customer Service i PTK Centertel, odpowiadając za strategię, transformację i operacyjne uruchomienie kompleksowej obsługi klientów B2B Grupy TP w zakresie procesów i modeli operacyjnych dla szerokiego wachlarza produktów telefonii mobilnej, stacjonarnej i internetowej.

Od listopada 2013 roku do czasu włączenia obszaru Obsługi Klienta do struktury OPL w 2016 roku, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Orange Customer Service.
board member Jacek Kowalski(ur. w 1964 r.)

Zakres obowiązków:Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Kwalifikacje: Ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.

Powołanie w skład Zarządu:styczeń 2011

Doświadczenie zawodowe: Swoją karierę w Grupie Orange Polska (wcześniej Grupa TP) rozpoczynał w 2001 roku w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu. Od 2005 roku był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników.

Wcześniej Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce.

Jest także członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, PTE oraz nieformalnej grupy Human Explorers.
board member Maciej Nowohoński (ur. w 1973 r.)

Zakres obowiązków:Członek Zarządu ds. Finansów

Kwalifikacje: Jest absolwentem kierunku handel zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem w Nijmegen, w Holandii.


Powołanie w skład Zarządu:marzec 2014

Doświadczenie zawodowe: Od marca 2014 roku jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów. Jest także członkiem rady nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.

Z Orange Polska jest związany od 2003 roku. W tym czasie pełnił funkcje w obszarze finansów, m.in.: Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014.

W latach 2010-2011 zajmował stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel, a w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting
board member Piotr Jaworski(ur. w 1961 r.)

Zakres obowiązków:Od września 2016 roku Dyrektor Wykonawczy ds. Sieci i Technologii w Orange Polska. Członek Komitetu Operacyjnego Ekspertów Sieci Orange oraz Komisji ds. Etyki w Orange Polska. Przewodniczący Rady Nadzorczej TP Teltech.

Kwalifikacje: Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow


Doświadczenie zawodowe: Od 1991 związany z Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Techniki ZT w Białymstoku, a później, w centrali TP: Dyrektora Departamentu Kontaktów z Klientami Biznesowymi i Regionalnego Dyrektora Wykonawczego (Region Południe i Centrum). W latach 2007-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta, a następnie, do 2016 roku, Dyrektora Dostarczania i Serwisu Usług, odpowiadając za procesy technicznego dostarczania i utrzymania usług dla klientów Orange Polska i operatorów alternatywnych, realizację inwestycji (w tym projektu VHBB-FTTH) oraz utrzymanie sieci aktywnej. Lider wielu projektów z zakresu budowania i poprawy doświadczeń klientów. Od lat zaangażowany w działalność charytatywną
board member Jarosław Starczewski (ur. w 1972 r.)

Zakres obowiązków:Od 2013 roku Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Klientów-Operatorów w Orange Polska.

Kwalifikacje: Jest absolwentem Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom studiów MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana- -Champaign.


Doświadczenie zawodowe: Ma ponad czternastoletnie doświadczenie menedżerskie w pracy dla operatorów telekomunikacyjnych w środowisku międzynarodowym. W trakcie kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk zarządzających i nadzorujących, m.in. w Grupie Kapitałowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne, gdzie był Prezesem Zarządu Exatel S.A. oraz Prezesem Zarządu NOM Sp. z o.o. Z Grupą Orange jest związany od 2007 roku. Od tego czasu odpowiada za współpracę z klientami – operatorami, zarządzanie sprzedażą hurtową i portfelem usług hurtowych.
board member Mariusz Gaca (born in 1973)

Zakres obowiązków:Vice-President of the Management Board in charge of Consumer Market (B2C)

Kwalifikacje: He is a graduate of Academy of Agriculture and Technology in Bydgoszcz and Warsaw University. He also holds an MBA from the University of Illinois at Urbana Champaign and is a graduate of the Advanced Management Program (AMP) at INSEAD.

Powołanie w skład Zarządu:February 2014

Doświadczenie zawodowe: e began his professional career in the Elektrim Group, where he co-created business plans for local telecommunication operators, between 1995 and 2000. From 2001 he worked at TP Group (Telekomunikacja Polska) as Director of Multimedia and was responsible for the development of internet access for the mass market. Between 2005 and 2009 he was responsible for the TP Group business market. From 2009 he was TP Group Dyrektor Wykonawczy in charge of Sales and Customer Service and President of the Management Board of PTK Centertel (TP Group mobile telecommunication operator) - a position which he held until the merger of PTK Centertel with Telekomunikacja Polska in 2013. In 2014-2016 he was Orange Polska Vice President responsible for B2B Market.
Since January 2017 he is Vice-President of the Orange Polska Management Board in charge of Consumer Market. He is also Chairman of the Orange Polska Ethics Committee since 2016, Vice President of Employers of Poland and Chairman of the Polish Section of Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC) since 2011. A member of Executive Volunteers Coalition since 2013, where he is active in voluntary work and promotes the principles of corporate social responsibility.


Nasze podejście do ładu korporacyjnego

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

portrait
Członkowie Rady Nadzorczej w pełni popierają strategiczne kierunki rozwoju Grupy Orange Polska oraz politykę inwestycyjną na 2017 rok i lata następne
Szanowni Akcjonariusze,

Realizacja średniookresowego planu działań, inwestycje w jakość sieci stacjonarnej i mobilnej, satysfakcja klientów, zmiany organizacyjne oraz monitorowanie wyników finansowych stanowiły najważniejsze priorytety w działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. Intensywna rozbudowa sieci światłowodowej, prowadząca do podwojenia jej zasięgu w 2016 roku, to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na szybki dostęp do Internetu. W opinii Rady Nadzorczej, przyszłe inwestycje staną się podstawą do zwiększenia przez Orange Polska udziałów w rynku. Plany na 2017 rok zakładają, że sieć światłowodowa obejmie zasięgiem co najmniej 2,5 mln gospodarstw domowych.
Nabyte w 2016 roku nowe częstotliwości odegrały zasadniczą rolę w poprawie jakości sieci mobilnej Orange Polska, która ma kluczowe znaczenie ze względu na stały wzrost przesyłu danych. Obecnie, niemal wszyscy Polacy znajdują się w zasięgu naszej sieci LTE (4G). Ponadto, sieć mobilna Orange została uznana za najszybszą w Polsce.
W 2016 roku, Orange Polska wykazała się dużą skutecznością w sprzedaży usług konwergentnych (w tym pakietowych ofert rodzinnych z kilkoma kartami SIM) oraz odnotowała znaczny wzrost zainteresowania usługami mobilnego Internetu dla domu. Ważną zmianą dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych było wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kart pre-paid. Spółka zapoczątkowała ten proces w 2016 roku, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą i pod jej nadzorem. Podjęte działania zakończyły się dużym sukcesem – 96% spośród naszych aktywnych klientów usług przedpłaconych zarejestrowało karty SIM, zaś wprowadzona zmiana regulacyjna przyczyniła się do wzrostu liczby klientów abonamentowych Orange Polska. Wszystkie te działania, wsparte stałym dążeniem do coraz trafniejszego reagowania na potrzeby klientów, doprowadziły do poprawy wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score).
Wyniki finansowe Grupy Orange Polska w 2016 roku były zgodne z oczekiwaniami. Przychody wyniosły 11 538 mln zł i były nieznacznie niższe niż przed rokiem (skorygowane przychody zmniejszyły się o 2,4% wobec spadku o 2,9% w 2015 roku). Wynik netto został obciążony niegotówkowym odpisem na aktywa w wysokości 1 793 mln zł, wynikającym z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego. Zysk EBITDA w wysokości 3 163 mln zł był na poziomie, jakiego oczekiwaliśmy. Przepływy pieniężne uległy zmniejszeniu, przede wszystkim w wyniku spadku EBITDA oraz zwiększonego wypływu środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych.
Uważamy, że właściwy ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla stabilności procesów biznesowych i eliminuje wiele czynników ryzyka. W dniu 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które Orange Polska, jako emitent papierów wartościowych, ma obowiązek stosować. W 2016 roku, Spółka przestrzegała obowiązujących zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej. W opinii Rady Nadzorczej, Orange Polska działa zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie etyki, obsługi klientów i rzetelności w biznesie.
Na koniec, chciałbym podkreślić, że Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Członkowie Niezależni, oraz Członkowie Zarządu w pełni popierają strategiczne kierunki rozwoju Grupy oraz planowaną politykę inwestycyjną na 2017 rok i lata następne, która zakłada dalszy rozwój sieci światłowodowej oraz stałą poprawę jakości usług. Rada Nadzorcza wyraża nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się do umocnienia pozycji Orange Polska jako wiodącego dostawcy najnowocześniejszych usług telekomunikacyjnych w Polsce Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Rola akcjonariuszy

Rola akcjonariuszy

Orange Polska zachęca akcjonariuszy do odgrywania aktywnej roli w ramach ładu korporacyjnego. Zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie wypłat dywidendy lub pokrycia strat, rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, powoływanie członków Rady Nadzorczej (oraz w razie potrzeby ich odwoływanie), zmiana Statutu Spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz skup akcji własnych. Każda akcja Orange Polska daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Poza uczestnictwem w WZA, Zarząd i członkowie ścisłego kierownictwa Orange Polska prowadzą aktywny dialog z akcjonariuszami Spół- ki. Aby umożliwić środowisku inwestorów wyważoną ocenę uzyskanych przez Spółkę wyników, członkowie Zarządu – z Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu ds. Finansów na czele – organizują także regularnie prezentacje dla inwestorów instytucjonalnych oraz przedstawicieli krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Relacje Inwestorskie Orange Polska

Relacje Inwestorskie Orange Polska

Działalność Orange Polska w zakresie relacji inwestorskich koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem kapitałowym poprzez czynną współpracę z inwestorami i analitykami, jak również na zapewnieniu wykonywania obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących aktów prawnych. Relacje Inwestorskie wraz z osobami reprezentującymi Spółkę regularnie odbywają liczne spotkania z inwestorami i analitykami w kraju i zagranicą oraz uczestniczą w większości regionalnych i branżowych konferencji inwestorskich. Wyniki finansowe Grupy Orange Polska są kwartalnie prezentowane w ramach konferencji transmitowanych równocześnie z wykorzystaniem sieci internetowej. W 2016 roku, odbyły się cztery konferencje poświęcone prezentacji wyników oraz ponad 200 spotkań z inwestorami i analitykami w Polsce i wielu innych krajach. Działalność i wyniki Spółki są na bieżąco monitorowane przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe. W 2016 roku, 21 instytucji finansowych opublikowało raporty i rekomendacje dotyczące Spółki. W dniu 2 marca 2016 roku, spółka Orange Polska odpowiadała na pytania inwestorów indywidualnych podczas czatu inwestorskiego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Podczas czatu pytania zadawało ponad 35 inwestorów indywidualnych. Działania podejmowane przez Relacje Inwestorskie w kontaktach z inwestorami mają przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi dokonania rzetelnej oceny sytuacji finansowej Spółki, jej pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem strategicznych kierunków rozwoju w kontekście rynku telekomunikacyjnego oraz sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych. Orange Polska posiada dedykowaną dla inwestorów i analityków stronę internetową pod adresem: www.orange-ir.pl.

Wysokie standardy ładu korporacyjnego w Orange Polska

Wysokie standardy ładu korporacyjnego w Orange Polska

Ład korporacyjny w Orange Polska ma na celu zagwarantowanie odpowiedzialnego zarządzania i nadzoru w celu realizacji strategicznych celów firmy i zwiększenia jej wartości. Stworzyliśmy sprawnie działające ramy ładu korporacyjnego, w skład których wchodzą mechanizmy, które pomagają osiągać wzrost. Składają się one ze struktur, procesów i elementów kontroli, które umoż- liwiają firmie skuteczne działanie i ograniczenie ryzyka. Zdolność Spółki do tworzenia wartości jest zapewniana przez posiadanie kompetentnych organów z właściwym podziałem obowiązków oraz optymalną reprezentacją doświadczenia, umiejętności i wykształcenia. Zrównoważony rozwój Spółki jest zabezpieczony przez zdolność alokowania wytworzonej wartości w sposób rzetelny i trwały, co jest niezbędne dla jej długoterminowego sukcesu. Zarząd pełni rolę kierowniczą, sterując działalnością Spółki w kierunku realizacji celów strategicznych. Wprowadza polityki i zasady dla zapewnienia wewnętrznej spoistości organizacji. Członkowie Zarządu sprawują funkcję wykonawczą, a Członkowie Rady Nadzorczej – nadzorczą. Te dwie funkcje są rozłączne i ściśle przypisane do obu tych organów. W Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele akcjonariuszy, powoływani przez Walne Zgromadzenie. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Gdy wymaga to specjalistycznej wiedzy lub kwalifikacji, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii. Aby zapewnić wysoką jakość podejmowanych decyzji, Rada Nadzorcza powołała określone komitety jako ciała doradcze. Członkowie komitetów są ekspertami w danej dziedzinie i doradzają Radzie Nadzorczej w kwestiach wymagających pogłębionej analizy. Komitet Audytowy służy Radzie Nadzorczej wiedzą na temat finansów, księgowo- ści i audytu. Komitet ds. Wynagrodzeń zajmuje się ogólną polityką wynagrodzeń oraz udziela rekomendacji dotyczących powoływania Członków Zarządu. Komitet ds. Strategii odpowiada za formułowanie rekomendacji w sprawie planów strategicznych i procesów planowania strategicznego realizowanych przez Zarząd. Celem opisanego wyżej modelu ładu korporacyjnego jest właściwe rozłożenie odpowiedzialności w Spółce oraz ścisłe określenie funkcji jej kluczowych organów, co z kolei usprawnia proces podejmowania decyzji. Strukturalne elementy tego modelu i powiązania między nimi gwarantują przejrzystość kluczowych decyzji zarządczych. Spółka Orange Polska jest w pełni odpowiedzialna wobec interesariuszy, jasno komunikując postępy w realizacji celów biznesowych i wypełnianiu obowiązków. W ten sposób budujemy zaufanie do Spółki ze strony inwestorów, klientów, dostawców, pracowników, instytucji państwowych i opinii publicznej. Przykładamy najwyższą wagę do tworzenia ładu korporacyjnego, który promuje etyczne, odpowiedzialne i przejrzyste praktyki. Wdrożenie tych zasad potwierdza, że Spółka stosuje najwyż- sze standardy zarządzania, które będą stale speł- niać oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Orange Polska S.A., jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W 2016 roku Spółka przestrzegała powyższych zasad ładu korporacyjnego. Jedynie w odniesieniu do rekomendacji IV.R.2 „Dobrych Praktyk”, Spółka zapewnia transmisję Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, ale nie przewiduje możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym ani możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy z lokalizacji innej niż obradujące Walne Zgromadzenie z uwagi na ryzyka prawne związane z tego typu komunikacją elektroniczną. Pełny tekst „Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” jest dostępny pod adresem: http://orange-ir.pl/pl/corporate- -governance/best-practices.

Różnorodność gremiów zarządzających i nadzorujących

Różnorodność gremiów zarządzających i nadzorujących

Jesteśmy przekonani, że różnorodność organów zarządczych i nadzorujących jest korzystna z punktu widzenia rozwoju firmy. Dlatego dbamy o to, aby nasza Rada Nadzorcza i Zarząd składały się z osób, które są zróżnicowane pod względem wieku, płci, wykształ- cenia i doświadczeń zawodowych. Dzięki temu, że reprezentują one różne środowiska, posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętno- ści, mogą spojrzeć z różnych perspektyw na zarządzanie firmą i jej efektywne funkcjonowanie na rynku.Struktura zarządzania

Organami Spółki Orange Polska są:
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, a do jego kompetencji w szczególności należy:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 • udzielanie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • połączenie i przekształcenie Spółki,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 • ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
Szczegółowy opis spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia można znaleźć na naszej witrynie internetowej, pod adresem: http://orange-ir.pl/corporate-governance.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad dzia- łalnością Orange Polska (w tym nad działalnością spółek zależnych) oraz reprezentuje Orange Polska przy zawieraniu umów mię- dzy Spółką a członkami Zarządu oraz w ra- 8.2 Struktura zarządzania zie ewentualnych sporów między Spółką a członkami Zarządu. Członkowie Rady są także zobowiązani zapewnić, aby sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalno- ści były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości.
Do najważniejszych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 • ocena rocznych sprawozdań finansowych,
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalno- ści Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyż- szych czynności,
 • powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, a także ustalanie zasad wynagrodzenia i wysoko- ści wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych,
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych oraz rocznego budżetu,
 • wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO oraz zbywania składników majątkowych o wartości przekraczają- cej równowartość 100.000.000 EURO,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
Szczegółowy opis spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej można znaleźć na naszej witrynie internetowej, pod adresem: http://orange-ir.pl/corporate-governance.

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Orange Polska spełnia następujące warunki:

 • nie jest członkiem Zarządu Orange Polska, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat,
 • nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Orange Polska, podmiotu dominującego lub zależnego,
 • nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Orange Polska, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako Członek Rady Nadzorczej,
 • nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza,
 • nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług, w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) z Orange Polska, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie,
 • nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Orange Polska, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta,
 • nie jest członkiem zarządu w spółce, w której Członek Zarządu Orange Polska jest członkiem Rady Nadzorczej,
 • nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Orange Polska dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru,
 • nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z Członkiem Zarządu Orange Polska, pracownikiem Orange Polska pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym.Regulacje dotyczące konfliktu interesów
Członkowie Zarządu powinni niezwłocznie informować Spółkę o każdym konflikcie interesów, który uniemożliwia lub ogranicza moż- liwość pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistnieniu powiązania z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz kwartalnego przekazywania Spółce podsumowania na temat swoich powiązań tego rodzaju. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania kwartalnych oświadczeń zawierających dodatkowe informacje wymagane przez prawo i regulacje związane z notowaniem akcji na rynkach regulowanych, co ma zapewnić Spółce wiedzę o potencjalnym konflikcie interesów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź jego krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, nie powinien on brać udziału w rozstrzyganiu danej sprawy. Komitet Audytowy analizuje i opiniuje dla Zarządu i/lub Rady Nadzorczej istotne transakcje z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu regulacji korporacyjnych. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego, osoby nominowane przez Orange S.A. są wy- łączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange S.A. lub jej spółkami zależ- nymi. Ponadto, inni Członkowie Rady Nadzorczej piastujący stanowiska w spółkach, które zawierają transakcje ze Spółką, są wyłączeni z głosowań dotyczących takich transakcji.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Orange Polska, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz uchwały własne i odpowiada za ich realizację.
Szczegółowy opis spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu można znaleźć na naszej witrynie internetowej, pod adresem: http://orange-ir.pl/corporate-governance.

Dyrektorzy Wykonawczy odpowiadają za kierowanie określonymi funkcjami w Spółce. Obszary ich odpowiedzialności określono szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym Orange Polska S.A.

ilustracja do artykułu


Działalność organów Spółki w 2016 roku

Działalność Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 12 kwietnia 2016 roku, w Warszawie. Zgromadzenie podjęło w szczególności uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w roku obrotowym 2015,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzonego według MSSF,
 • podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015,
 • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sporządzonego według MSSF.
Walne Zgromadzenie podjęło także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu, w tym Prezesa, oraz Członków Rady Nadzorczej, a także powołania panów Jean-Marie Culpin, Eric Debroeck, Michała Kleibera, Gervais Pellissier, Marc Ricau i Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 21 lipca 2016 roku, w Warszawie. Zgromadzenie podjęło w szczególności uchwały w sprawie:
 • połączenia Orange Polska S.A. ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.,
 • zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie – podstawowe informacje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd (lub Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem) i odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ, który je zwołuje. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

 • Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5% kapitału zakładowego, przy czym w takim przypadku Zarząd uwzględnia w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia,
 • Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 • akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
 • Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mają następujące prawa:

 • Mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli).
 • Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na to stanowisko.
 • Przy każdym punkcie porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i pięciominutowej repliki.
 • Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
 • Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchylonej decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

Działalność Rady Nadzorczej w 2016
Skład Rady Nadzorczej:

 1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Gervais Pellissier - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
 3. Marc Ricau - Członek i Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Dr. Henryka Bochniarz - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 5. Federico Colom Artola - Członek Rady Nadzorczej
 6. Jean-Marie Culpin - Członek Rady Nadzorczej
 7. Eric Debroeck - Członek Rady Nadzorczej
 8. Ramon Fernandez - Członek Rady Nadzorczej
 9. Russ Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
 10. Prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 11. Patrice Lambert-de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
 12. Dr. Maria Pasło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 13. Dr. Wiesław Rozłucki - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
 14. Valérie Thérond - Członek Rady Nadzorczej
W chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu Członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, Russ Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Pasło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki. Sylwetki Członków można znaleźć na naszej witrynie internetowej, pod adresem: http://www. orange-ir.pl/corporate-governance/supervisory-board.

Wykaz obecności Członków Rady Nadzorczej
Supervisory Board attendance register
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2016 roku
W 2016 roku, Andrzej K. Koźmiński, Gérard Ries i Marie-Christine Lambert złożyli rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej. W dniu 12 kwietnia 2016 roku, wygasły mandaty Jean-Marie Culpina, Erica Debroecka, Mirosława Gronickiego, Gervais Pellissiera, Marca Ricau i Macieja Wituckiego. Tego samego dnia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało panów Jean-Marie Culpin, Eric Debroeck, Gervais Pellissier, Marc Ricau i Macieja Wituckiego na kolejne kadencje jako Członków Rady Nadzorczej. Prof. Michał Kleiber został powołany na Członka Rady Nadzorczej. W lipcu 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała Federico Colom Artola i Patrice’a Lambert-de Diesbach na Członków Rady Nadzorczej.

Zasady powoływania i kadencja Członków Rady Nadzorczej
Zasady powoływania i kadencja Członków Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Orange Polska powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatury na Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są następnie powoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów, nowego Członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powo- łanego Członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcze- śniej niż 5 tygodni od powołania. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji (a również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej)
Różnorodność w Radzie Nadzorczej
Supervisory Board attendance register

Kierunki prac Rady Nadzorczej w 2016 roku
Realizacja średniookresowego planu działań na lata 2016-2018
W lutym 2016 roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy plan strategiczny na lata 2016-2018 dla Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska, ukierunkowany na zwiększenie udziału w rynku. To aktywny plan zbudowany wokół czterech strategicznych priorytetów: bycie liderem w jakości sieci i konwergencji, najlepsze doświadczenie klientów oraz elastyczna i efektywna organizacja. W najbliższych latach przewidujemy znaczny wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne, wynikający z gwałtownie rosnącego ruchu transmisji danych oraz upowszechnienia się konwergentnego podejścia do usług w gospodarstwach domowych w Polsce.
Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej
Zapewnienie najlepszej jakości sieci, zarówno mobilnej jak i stacjonarnej, jest kluczowym czynnikiem warunkującym sukces naszej strategii. W 2016 roku, nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 2 mld zł (z wyłą- czeniem zakupu częstotliwości) i utrzymały się na niemal tym samym poziomie co rok wcześniej. Jednak Grupa znacząco zwiększyła inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej. Zgodnie z planem na 2017 rok, w zasięgu tej sieci znajdzie się co najmniej 2,5 mln gospodarstw domowych.
Wprowadzenie usług LTE w oparciu o nowo nabyte częstotliwości
Nabycie nowych częstotliwości na początku 2016 roku, w wyniku wygranej aukcji, miało przełomowe znaczenie w naszym sta- łym dążeniu do poprawy jakości sieci mobilnej oraz zdecydowanie polepszyło naszą pozycję konkurencyjną w zakresie zasobów pasma mobilnego. Obecnie, niemal wszyscy mieszkańcy Polski znajdują się w zasięgu naszej sieci LTE (4G). Ponadto, sieć Orange jest najszybsza w Polsce (według niezależnego serwisu speedtest.pl).
Wyniki finansowe i operacyjne Grupy porównywalne z planem budżetowym; osiągnięty cel w zakresie EBITDA i dźwigni finansowej
Ze względu na wzrost nakładów inwestycyjnych i bardzo silną konkurencję, Rada Nadzorcza przykładała dużo uwagi do wyników finansowych, które w 2016 roku były zgodne z oczekiwaniami. Przychody wyniosły 11 538 mln zł, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (-2,4% wobec -2,9% w 2015 roku). Wynik netto został obciążony utworzeniem odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysoko- ści 1 793 mln zł, wynikającym z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego. Skorygowany zysk EBITDA w wysokości 3 163 mln zł był na poziomie, jakiego oczekiwaliśmy. Przepływy pieniężne uległy zmniejszeniu, przede wszystkim w wyniku spadku EBITDA oraz zwiększonego wypływu środków pienięż- nych z tytułu nakładów inwestycyjnych.
Satysfakcja klientów – program doskonalenia obsługi klienta
Rada Nadzorcza jest zadowolona z dalszego podniesienia poziomu satysfakcji klientów, co wyrażało się w szczególności osią- gnięciem najwyższego w historii wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score) zarówno dla rynku klientów indywidualnych jak i biznesowych
Wykorzystywanie możliwości konwergencji
Jednym ze strategicznych celów Orange Polska jest utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie konwergencji poprzez oferowanie pakietów usług komórkowych i stacjonarnych. W 2016 roku, spółka Orange Polska wykazała się dużą skutecznością w sprzedaży usług konwergentnych (w tym ofert rodzinnych z kilkoma kartami SIM) oraz odnotowała znaczny wzrost zainteresowania usługami mobilnego Internetu dla domu.
Zmiany organizacyjne w Spółce i Grupie
JW dniu 4 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała nowego Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 1 maja – kiedy Bruna Duthoit zastąpił Jean-François Fallacher. W dniu 30 września 2016 roku, nastąpi- ło połączenie Orange Polska ze spółkami zależnymi Orange Customer Service oraz TP Invest poprzez przeniesienie ich całego majątku na Orange Polska. Zasadniczym celem połączenia tych spółek było podniesienie efektywności operacyjnej w Grupie Orange Polska oraz integracja i uproszczenie procesów w ramach połączonych podmiotów.

Ocena sytuacji Grupy Orange Polska przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym pię- ciu członków niezależnych), brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw, mając na względzie interes wszystkich interesariuszy Grupy, w tym akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy poprzez analizę sporządzanych przez Zarząd raportów kwartalnych, jak również – poprzez Komitet Audytowy – prowadzi- ła nadzór nad wypełnianiem przez Zarząd funkcji kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania.

Działalność operacyjna Grupy
W 2016 roku działalność Orange Polska w dalszym ciągu rozwijała się zgodnie z wyznaczonymi rok wcześniej priorytetami, które obejmowały inwestycje związane z podniesieniem jakości sieci oraz bardzo aktywne podejście do pozyskiwania klientów we wszystkich segmentach. Spółka kontynuowała w 2016 roku znaczą- ce inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej. To strategiczny priorytet, który staje się wyróżnikiem oferty Orange Polska na rynku oraz kluczowym czynnikiem w procesie przekształceń z tradycyjnego operatora w nowoczesną spółkę telekomunikacyjną. Wielkość sieci światłowodowej uległa w ubiegłym roku podwojeniu, a w jej zasię- gu znalazło się blisko 1,5 mln gospodarstw domowych. Orange Polska dysponuje największą siecią światłowodową w Polsce, dostępną w 37 miastach. Ponieważ to wciąż nowa technologia na rynku polskim, Spółka wkładała w ciągu roku dużo wysiłku w dzia- łania marketingowe nakierowane na podnoszenie świadomości klientów. Liczba przy- łączeń zwiększała się z każdym kwartałem, osiągając 31 tys. w 4 kw. Ponadto, w czwartym kwartale na Orange Polska przypadło blisko 80% wszystkich nowych przyłączeń do sieci światłowodowych, co potwierdza, że Spółka zwiększa udział w rynku kosztem konkurencji. W obliczu stale rosnącego przesyłu danych, Spółka kontynuowała działania na rzecz polepszenia jakości sieci mobilnej w oparciu o nowo nabyte częstotliwości. W efekcie, w zasięgu mobilnej sieci LTE (4G) znajdują się niemal wszyscy mieszkańcy Polski, a sieć obsługuje ponad 60% ruchu transmisji danych w sieciach mobilnych. Wolumen przesyłanych danych zwiększył się o około 130%, ze względu na wzrost liczby klientów oraz znacznie większy ruch na jednego klienta (wynikający z rosnącej liczby smartfonów i zmiany potrzeb klientów). W 2016 roku, liczba kart SIM dla mobilnych usług abonamentowych wzrosła o ponad 1 milion, tj. 13% rok-do-roku, co stanowi najwyższy wzrost od wielu lat. Pod wzglę- dem przenoszenia numerów, Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, ze znacznie lepszym wynikiem dla usług abonamentowych (+152 tys.) niż rok wcześniej. Do tego imponującego wzrostu przyczyniły się przede wszystkim dwa trendy rynkowe: sukces ofert rodzinnych z wieloma kartami SIM oraz dynamicznie rosnąca popularność ofert mobilnego Internetu dla domu (LTE do użytku stacjonarnego). Oferty rodzinne stanowią skuteczne narzędzie rynkowe do pozyskiwania gospodarstw domowych – które korzystają z coraz większej liczby urządzeń mobilnych. Natomiast oferty LTE do użytku stacjonarnego zyskują na popularności jako substytut stacjonarnego dostępu do Internetu (zwłaszcza na terenach podmiejskich), dzięki znacznemu podniesieniu jakości sieci mobilnej. Innym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu w usługach abonamentowych była zwiększona migracja z segmentu pre-paid po wprowadzeniu obowiązku rejestracji przedpłaconych kart SIM. Nieoczekiwane wprowadzenie tego obowiązku w 2016 roku stanowiło kolejne wyzwanie dla Orange Polska. Sprostanie temu wyzwaniu wymagało szeregu działań w zakresie modyfikacji systemów informatycznych, przedefiniowania modelu współpracy z dystrybutorami, edukacji klientów i inicjatyw marketingowych. Do dnia 1 lutego 2017 roku (tj. ostatecznego terminu rejestracji istniejących kart pod rygorem wyłączenia usług), około 96% spośród naszych aktywnych klientów zarejestrowało karty SIM – co uważamy za sukces i dowód na to, że dobrze poradziliśmy sobie z tą zmianą. W 2016 roku, Grupa kontynuowała działania na rzecz aktywnego dialogu z klientami, zgodnie z przyjętym w 2015 roku podejściem: „słuchamy – zmieniamy”. Po raz kolejny poprawie uległ wskaźnik NPS, który osiągnął najwyższy poziom w historii. Było to wynikiem znacznego podniesienia poziomu satysfakcji wśród klientów mobilnych, zarówno na rynku masowym jak i biznesowym w 2016 roku.
Sytuacja finansowa Grupy
Główne cele Grupy w 2016 roku obejmowały:
 • dalszą rozbudowę zasięgu technologii LTE i uruchomienie usług na nowo pozyskanych częstotliwościach mobilnych,
 • kontynuację rozbudowy sieci światłowodowej w celu objęcia zasięgiem do 800 tys. nowych gospodarstw domowych,
 • rozwój strategii komercyjnej opartej głównie na monetyzacji nowych częstotliwo- ści telefonii komórkowej, komercjalizacji sieci światłowodowej oraz działaniach mających na celu wzmocnienie pozycji Spółki na wszystkich rynkach,
 • wykorzystanie unikalnych zasobów Grupy do osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań jakie umożliwia konwergencja,
 • zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów oraz dalszą realizację programu doskonalenia obsługi klienta,
 • dalszą optymalizację aktywów Grupy, w tym zbywanie nieużywanych nieruchomości,
 • rozwój nowych inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów w celu zmniejszenia wpływu presji na przychody,
 • utrzymanie stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczają- cym 2,2),
 • osiągniecie skorygowanego zysku EBITDA w prognozowanym zakresie 3,15- 3,30 mld zł,
 • monitorowanie i analizę możliwości akwizycyjnych na rynku,
 • wynagradzanie akcjonariuszy na uzasadnionym poziomie, z uwzględnieniem struktury finansowej oraz przyszłych potrzeb kapitałowych Grupy
Skorygowane przychody w 2016 roku wyniosły 11 538 mln zł i zmniejszyły się o 288 mln zł, tj. 2,4% rok-do-roku. Spadek ten wynikał głównie ze spadku przychodów z usług stacjonarnych oraz niższych pozostałych przychodów. Zmiany w segmencie stacjonarnym odzwierciedlają przede wszystkim strukturalną erozję tradycyjnych usług telefonicznych, która wpływa na przychody ze stacjonarnych usług głosowych i usług hurtowych. W wyniku malejącej liczby klientów ADSL i spadku wskaźnika ARPU zmniejszyły się także przychody z usług stacjonarnego dostępu do Internetu. Spadek pozostałych przychodów wynikał z zakończenia projektów infrastrukturalnych (które w 2015 roku przyniosły 127 mln przychodów), a także niższych przychodów z usług ICT. Te niekorzystne czynniki zosta- ły częściowo zrównoważone przez wyższe przychody w segmencie mobilnym, wynikające ze wzrostu liczby klientów abonamentowych oraz rosnącego udziału ofert ratalnych. Skorygowana EBITDA za cały rok wyniosła 3 163 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była niż- sza o 354 mln zł, tj. 10,1%. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się o 2,3 p.p. rok-do-roku, do poziomu 27,4%. Zmiana ta odzwierciedla spadek przychodów, wyższe koszty bezpośrednie (o 249 mln zł) oraz dalszą optymalizację kosztów po- średnich (spadek o 183 mln zł). Do wzrostu kosztów bezpośrednich w ujęciu rocznym przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty międzyoperatorskie oraz rosnące koszty sprzedaży, głównie w wyniku zmiany w strukturze sprzedanych telefonów komórkowych i wpływu niekorzystnych zmian kursów walutowych (osłabienia złotego wobec euro). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez poprawę po stronie kosztów pośrednich, wynikającą głównie z dalszej optymalizacji w obszarze sieci i systemów informatycznych oraz zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji Umowy Społecznej. W 2016 roku strata netto wyniosła 1 746 mln zł wobec 254 mln zł zysku netto w 2015 roku. Wynik netto za 2016 rok był obciążony utworzeniem odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych, wynikającym z przeszacowania przyszłych przepływów pieniężnych w powiązaniu ze wzrostem stopy dyskontowej, w celu odzwierciedlenia większego ryzyka gospodarczego. Na wynik netto wpłynęła również niższa EBITDA oraz wzrost kosztów finansowych netto (o 68 mln zł względem 2015 roku), głównie w wyniku większego zadłużenia. Skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 2016 roku 620 mln zł wobec 962 mln zł w 2015 roku. Spadek wynikał przede wszystkim z niższego zysku EBITDA oraz zwiększonego wypływu środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych. Te czynniki zostały częściowo zrównoważone przez niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, gdyż wzrost stanu należności (wskutek wpływu sprzedaży ratalnej) został w dużej mierze zrównoważony przez optymalizację łańcucha dostaw. W 2016 roku, Grupa wypłaciła dywidendę w wysokości 328 mln zł, to jest 0,25 zł na akcję, płatną w gotówce.
Wnioski i zalecenia na 2017 rok
W 2016 roku, spółka Orange Polska umocni- ła swoją pozycję komercyjną na polskim rynku telekomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie abonamentowym telefonii komórkowej oraz segmencie szybkiego Internetu stacjonarnego. Percepcja usług Orange wśród klientów ponownie się poprawiła. Wyniki finansowe były zgodne z celami. W 2017 roku, zasadnicze priorytety nie powinny ulec zmianie, ale Spółka powinna się w większym stopniu skupić na poprawie realizacji działań komercyjnych i procesów inwestycyjnych. Monetyzacja ogłoszonej rok temu strategii postępuje wolniej niż oczekiwano, głównie ze względu na wolniejszą od przewidywanej poprawę na rynku komórkowym, dużą konkurencję w segmencie stacjonarnego Internetu (skutkującą presją na klientów usług ADSL), utrzymującą się presję na usługi tradycyjne (PSTN i hurtowe) oraz nową sytuację w segmencie usług przedpłaconych. W tej sytuacji, konieczne jest podjęcie nowych działań dla osiągnię- cia strategicznego celu, jakim jest przywró- cenie wzrostu.
Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2017 roku Grupa powinna się w szczególności skoncentrować na następujących kluczowych aspektach:
 • osiągnięcie korzyści z niedawnych zmian organizacyjnych w Spółce,
 • maksymalne wykorzystanie możliwości rynkowych wynikających z nowo wprowadzonej oferty konwergentnej Orange Love,
 • wypracowanie nowych działań w celu zwiększenia monetyzacji strategii i przekształceń biznesowych, w tym nowych inicjatyw w zakresie ograniczania kosztów,
 • rozważenie działań służących obniżeniu udziału długu w strukturze bilansu,
 • przedstawienie w ciągu roku aktualizacji średnioterminowych prognoz strategicznych i finansowych,
 • kontynuacja rozbudowy sieci światłowodowej w celu objęcia zasięgiem ponad miliona nowych gospodarstw domowych,
 • ścisłe monitorowanie realizacji strategii komercyjnej, szczególnie pod kątem monetyzacji sieci światłowodowej, oraz podjęcie dalszych działań w celu wzmocnienia pozycji Spółki na wszystkich rynkach,
 • wprowadzenie dalszych usprawnień w zarządzaniu obsługą klientów w celu dalszego zwiększenia poziomu satysfakcji i lojalności klientów,
 • udział w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC),
 • osiągniecie skorygowanego zysku EBITDA w prognozowanym zakresie 2,8- 3,0 mld zł,
 • utrzymanie stabilności finansowej i ścisłe monitorowania poziomu wskaźników zadłużenia (dług netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie przekraczają- cym 2,6).
Rada Nadzorcza – podstawowe informacje
Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu do szesnastu członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić członkowie niezależni. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz innych Członków Zarządu. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, Przewodniczą- cemu przysługuje głos rozstrzygający. Rada Nadzorcza powołała trzy Komitety jako organy doradcze:
 • Komitet Audytowy
 • Komitet ds. Wynagrodzeń
 • Komitet ds. Strategii
Członkiem Komitetu może być wyłącznie Członek Rady Nadzorczej. Komitety podejmują decyzje zwykłą większością głosów. Przewodniczących Komitetów powołuje Rada Nadzorcza. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu, zwołuje posiedzenia, a w przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów za oraz przeciw, przysługuje mu głos rozstrzygający. Orange Polska stosuje zasady określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 52/51 z dnia 25.2.2005].

Działalność Komitetu Audytowego
Skład Komitetu Audytowego
 1. Russ Houlden – Przewodniczący
 2. Federico Colom Artola
 3. Dr. Maria Pasło-Wiśniewska
 4. Marc Ricau
Pracom Komitetu przewodniczy pan Russ Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie rachunkowości i skarbowości oraz doświadczenie w zakresie audytu i finansów.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących osądów ksiegowych i szacunków proponowanych przez Zarząd.


List Przewodniczącego Komitetu Audytowego


Russ Houlden

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowni Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w okresie ostatnich 12 miesięcy. Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących osądów ksiegowych i szacunków proponowanych przez Zarząd.
W ubiegłym roku, najistotniejsza ocena dotyczyła wartości firmy i tego, czy jej wycena nadal znajduje uzasadnienie w prognozowanych przyszłych przepływach pieniężnych, przy uwzględnieniu ostatnich wyników, przyszłej strategii oraz bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynku. Tego typu ocenę, nazywaną formalnie testem na utratę wartości firmy, Zarząd przeprowadza co roku. W tym roku, Zarząd zaproponował rozpoznanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w wysokości 1 793 mln zł, a Komitet zgodził się z tą rekomendacją. Chociaż dla niektórych akcjonariuszy mogło to być nieoczekiwane, jestem przekonany, że w świetle istniejących okoliczności podjęliśmy właściwą decyzję.
Inna istotna ocena dotyczyła okresu użytkowania środków trwałych. Także to zagadnienie podlega corocznemu przeglądowi. W tym roku, Zarząd przedstawił przekonujące uzasadnienie, że okres ekonomicznej użyteczności niektórych składników majątku trwałego jest dłuższy niż wcześniej oszacowano, a Komitet podzielił tę opinię. W wyniku wydłużenia szacowanego okresu użytkowania, koszt amortyzacji tych aktywów w 2017 roku będzie niższy o około 150 mln zł.
Komitet Audytowy odpowiada także za monitorowanie rozwoju standardów rachunkowości oraz oczekiwanych zmian legislacyjnych. Zbliża się termin wejścia w życie szeregu zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Planujemy wdrożenie po raz pierwszy standardu MSSF 9 (Instrumenty Finansowe) oraz standardu MSSF15 (Przychody) w sprawozdaniu za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz prawdopodobnie wdrożymy standard MSSF 16 (Leasing) w sprawozdaniu za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku. Zarząd osiągnął znaczące postępy w przygotowaniu do wdrożenia tych standardów. Komitet ocenił stan przygotowań i wyraził zadowolenie, że Spółka będzie gotowa do ich wdrożenia w wymaganym terminie.
Komitet Audytowy zajmował się również przeglądem systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności, procesów zarządzania ryzykiem oraz wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W szczególności, dbając o zapewnienie niezależności biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych, Komitet odbył spotkania, bez udziału kierownictwa Spółki, z biegłym rewidentem oraz dyrektorem Audytu Wewnętrznego, aby umożliwić im poruszenie wszelkich kwestii, jakie mogły wyniknąć w toku współpracy z Zarządem. Ponadto, niezależni członkowie Komitetu Audytowego analizowali, i w razie potrzeby kwestionowali, warunki istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności z akcjonariuszem większościowym Orange S.A.
Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie działalności Komitetu Audytowego.

Russ Houlden
Przewodniczący Komitetu AudytowegoKierunki prac Komitetu Audytowego w 2016 roku
Komitet Audytowy odbył w 2016 roku 7 posiedzeń. Komitet zajmował się w szczególności następującymi sprawami:
Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz planowania i wykonania budżetu
Komitet, w imieniu Rady Nadzorczej, monitorował proces sprawozdawczości finansowej. Członkowie Komitetu dokonali przeglądu rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniami Zarządu, zasad rachunkowości, zdarzeń nietypowych i jednorazowych oraz osądów księgowych i szacunków.
Komitet dokonał także przeglądu budżetu Grupy i przekazał Radzie Nadzorczej rekomendacje w tym zakresie. Ponadto, Komitet nadzorował wykonanie budżetu, zgodnie z informacjami przedstawianymi w okresowych sprawozdaniach Zarządu.
Kontrola działań i niezależności biegłego rewidenta
Kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta oraz jego niezależności i obiektywności stanowiły istotny element obowiązków i zadań Komitetu Audytowego. Wszystkie usługi niewchodzące w zakres badania sprawozdania finansowego i kontroli wewnętrznej świadczone przez zewnętrznych audytorów zostały przed ich rozpoczęciem zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu. Ponadto, Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta, w tym ustalenia progu istotności dla prowadzonych prac. Komitet Audytowy nadzorował również działania podjęte przez Grupę w odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył spotkanie, bez udziału kierownictwa Spółki, z partnerem firmy audytorskiej odpowiedzialnym za ustawowy audyt.
Rekomendacja co do wyboru biegłego rewidenta
Komitet dokonał przeglądu ubiegłorocznych prac biegłego rewidenta i rekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie spółki Ernst & Young na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania za 2016 rok. W warunkach ponownego powołania biegłego rewidenta określono jego wynagrodzenie, warunki umowy, plan prac oraz próg istotności dla wniosków z badania.
Monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
Komitet Audytowy dokonał przeglądu rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac. Komitet monitorował okresowe raporty z działań i ustaleń audytorów wewnętrznych, a także odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Dodatkowo, Komitet Audytowy odbył spotkanie, bez udziału kierownictwa Spółki, z dyrektorem Audytu Wewnętrznego oraz dokonał przeglądu niezależności procesu audytu wewnętrznego.
Komitet analizował także skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Członkowie Komitetu otrzymywali raporty Zarządu na temat systemu i monitorowali, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się także z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet dokonał przeglądu systemu zgodności w Grupie w następujących obszarach: ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, etyka, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne, a także monitorował działania Komisji ds. Etyki oraz wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości.
Monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym, w tym zmian w standardach rachunkowości
Przedmiotem zainteresowania Komitetu były zmiany w otoczeniu prawnym, aktualizacje standardów rachunkowości i rekomendacje instytucji nadzoru finansowego, a także kwestia ich przyjęcia i wdrożenia w Grupie Orange Polska. Komitet dokonał także przeglądu ulepszeń dotyczących ujawnień wskaźników nieuregulowanych przepisami, zgodnie z wytycznymi ESMA.
Inne obszary zainteresowania
Komitet analizował i opiniował znaczą- ce transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego, osoby nominowane przez Orange S.A. są wyłączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange S.A. lub jej spółkami zależnymi. Komitet rozpatrywał także inne sprawy, w tym między innymi dotyczące ochrony przychodów, zabezpieczenia transakcji finansowych i ubezpieczeń.
Mechanizmy zapewnienia zgodności
Orange Polska prowadzi działalność na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Wymaga to stosowania wysokich standardów i wymogów nie tylko w odniesieniu do jakości i innowacyjności naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymywania relacji biznesowych. W związku z tym, jako element budowania ładu korporacyjnego, przyjęliśmy Program Zarządzania Zgodnością. W ramach tego programu w Orange Polska powołany został Chief Compliance Officer (CCO), którego wspiera Compliance Officer (CO) – będący jednocześnie dyrektorem Biura Zarządzania Zgodnością. Ważnym obszarem zadań funkcji zarządzania zgodnością jest polityka antykorupcyjna. Orange Polska stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji. Ta zasada musi być stosowana przez wszystkich pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych działających w naszym imieniu. W ramach wsparcia Programu Zarządzania Zgodnością, wdrożyliśmy nowy proces analizy ryzyka, któ- ry ma zoptymalizować i zharmonizować procedury analizy ryzyka w zakresie zapewnienia zgodności i zapobiegania nadużyciom. Celem tego procesu jest szczegółowa analiza naszych partnerów pod kątem ryzyka korupcji, nadużyć finansowych, nieprzestrzegania sankcji ekonomicznych, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Innym zadaniem funkcji zarządzania zgodnością jest okresowy przegląd ryzyk związanych z korupcją. Proces ten obejmuje identyfikację i ocenę nowych czynników ryzyka oraz przegląd istniejących ryzyk i mechanizmów kontrolnych. Kolejnym narzędziem służącym aktywnej promocji kultury zgodności jest e-szkolenie dotyczące zapobiegania korupcji, z którym mają obowiązek zapoznać się wszyscy pracownicy Orange Polska. Szkolenie pokazuje między innymi sposób postępowania w przypadku zetknięcia się z propozycją łapówki. Pracownicy i interesariusze Orange Polska, korzystając z dedykowanych kanałów, mogą zgłosić swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, korupcji bądź innego naruszenia zasad Orange Polska (w tym Polityki Antykorupcyjnej) lub przepisów prawa, nie obawiając się przy tym represji, dyskryminacji czy postępowania dyscyplinarnego. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny i badane z należytą starannością. Zagadnienia związane z zarządzaniem zgodnością są raportowane Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej w następują- cych obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. Działania funkcji zarządzania zgodnością, wyniki planowych kontroli, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości są monitorowane przez Komitet Audytowy na podstawie okresowo składanych raportów. Stosowane działania i mechanizmy zapewniają skuteczność funkcji zarządzania zgodnością w Grupie.
Audyt wewnętrzny
Audyt Wewnętrzny przekazuje Komitetowi Audytowemu, Zarządowi i wyższemu kierownictwu niezależne i obiektywne informacje i zapewnia doradztwo w zakresie kierowania Spółką, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a także pomaga w osiąganiu celów organizacji poprzez systematyczną i metodyczną ocenę procesów biznesowych i systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz proponowanie zmian słu- żących poprawie ich skuteczności. Zadania funkcji audytu wewnętrznego zostały ściśle określone i zatwierdzone w Karcie Audytu Wewnętrznego. Karta podlega corocznemu przeglądowi przez Komitet Audytowy. Audyt Wewnętrzny Orange Polska stosuje się do międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki, opracowanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Co roku jest sporządzany plan audytów wewnętrznych, który uwzględnia wyniki oceny ryzyka, zmieniające się potrzeby biznesowe i kwestie podniesione przez Zarząd, ustalenia wcześniejszych audytów oraz harmonogram przeglądów okresowych. W planie rezerwuje się także godziny na doraźne audyty przeprowadzane na specjalne żądanie oraz pilne audyty w kwestiach, które mogą wyniknąć w ciągu roku. Roczny plan audytów wewnętrznych jest przedkładany do zaopiniowania Prezesowi Zarządu i Komitetowi Audytowemu. Po zakończeniu każdego audytu, Audyt Wewnętrzny formułuje zalecenia dotyczące rozwiązania kluczowych kwestii i usprawnienia procesów. Komitet Audytowy, na podstawie regularnych raportów, monitoruje postępy we wdrażaniu tych zaleceń oraz wykonanie rocznego planu audytów wewnętrznych. W swoich działaniach Audyt Wewnętrzny współpracuje także z biegłym rewidentem, głównie pomagając mu w testach mechanizmów kontroli wewnętrznej, co przyczynia się do zapewnienia odpowiednich informacji Komitetowi Audytowemu i Zarządowi. Monitorowaniu skuteczności działań Audytu Wewnętrznego służy program zapewnienia i podnoszenia jakości, który obejmuje ocenę wewnętrzną oraz coroczną ocenę zewnętrzną przez Institut Francais de l’Audit et du Controle Internes (IFACI), który jest francuskim oddziałem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Na podstawie przeprowadzonej w 2016 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został utrzymany. Audyt Wewnętrzny obejmuje swoimi działaniami całość funkcjonowania Grupy Orange Polska. Przekazuje raporty Komitetowi Audytowemu, a podlega pod względem funkcjonalnym Prezesowi Zarządu, a pod względem administracyjnym Wiceprezesowi ds. Strategii i Transformacji. Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczy we wszystkich planowych posiedzeniach Komitetu Audytowego. Ma także prawo poruszyć wszelkie sprawy wobec członków Komitetu, bez udziału kierownictwa Spółki.
Kontrola wewnętrzna

W odpowiedzi na ryzyka związane ze sprawozdawczością operacyjną i finansową, Zarząd wdrożył mechanizmy kontroli wewnętrznej na różnych szczeblach organizacji. Zakres tych kontroli obejmuje między innymi kontrole poziomu transakcyjnego, przeglądy kierowników lub działów korporacyjnych, analizy trendów, uzgodnienia pomiędzy systemami źródłowymi aż po mechanizmy otoczenia kontrolnego na poziomie całej firmy. Celem jest zabezpieczenie majątku, wykrycie błędów, a także zapewnienie prawidłowości i kompletności zapisów księgowych oraz ogólnej rzetelności sprawozdań finansowych, na uzasadnionym poziomie pewności. Zarząd stale monitoruje zmiany w środowisku kontrolnym, uwzględniając wszelkie istotne modyfikacje w systemie kontroli wewnętrznej oraz podejmując działania naprawcze wobec wszelkich zidentyfikowanych niedociągnięć. Raz na kwartał, menedżerowie najwyższego szczebla składają oświadczenia dotyczące skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarach, które im podlegają. Raz na rok, mechanizmy kontrolne są testowane przez przedstawicieli Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego i biegłego rewidenta.
W 2016 roku, Zarząd po raz kolejny dokonał kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w Grupie. Stwierdzone niedociągnięcia skorygowano bądź podjęto względem nich działania naprawcze. Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2016 roku żadne niedociągnięcia nie miały istotnego wpływu na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej.

Zasady etyczne w Orange Polska

Zasady etyczne w Orange Polska wynikają z podstawowej potrzeby utrzymania standardów etycznych w codziennej działalności biznesowej. Przyjęte przez Spółkę standardy i wartości są wskazówką dla pracowników w ich wzajemnych kontaktach (zarówno osobistych jak i zawodowych), pomagając im w osiąganiu celów biznesowych i budowaniu właściwych relacji z otoczeniem. Normy etyczne zostały zapisane w Kodeksie Etyki Orange Polska, który stanowi dla pracowników kompendium wiedzy o zasadach etycznego postępowania, jakiego oczekują akcjonariusze, klienci i kontrahenci. Kodeks Etyki Orange Polska opiera się na tych samych zasadach etycznych, które obowiązują w innych spółkach Grupy Orange.


Działalność Komitetu ds. Strategii w 2016


Chairman of the Strategy Committee
Przedstawianie Radzie Nadzorczej i Zarządowi opinii i rekomendacji dotyczących planów i projektów strategicznych w celu zapewnienia stabilnego rozwoju

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Zadaniem Komitetu ds. Strategii jest przedstawianie Radzie Nadzorczej i Zarządowi opinii i rekomendacji dotyczących planów i projektów strategicznych związanych ze stabilnym wzrostem i rozwojem Orange Polska. W 2016 roku Komitet zebrał się na trzech zwyczajnych posiedzeniach, na których omawiano szereg zagadnień o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Komitet zajmował się kluczowymi elementami strategii obsługi i relacji z klientami oraz ich znaczeniem dla konkurencyjności Spółki, a w szczególności obecnym i docelowym pozycjonowaniem Orange względem konkurencji oraz planem działania dla programu doskonalenia obsługi klienta. Ponadto, omawiano strategię odpowiedzialności społecznej oraz jej rolę w komunikacji z interesariuszami i wpływ na wizerunek Spółki. Rozważono także obecny kształt oraz potencjalne kierunki rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, w odniesieniu do innych rynków europejskich. Przeanalizowano różne scenariusze rozwoju sieci światłowodowej Orange Polska i omówiono je pod różnym kątem, w tym w perspektywie regulacyjnej i europejskiej. Ważnym tematem dyskusji był rynek treści telewizyjnych i podejście Orange Polska do zabezpieczenia kluczowych treści, a także różne aspekty migracji do sieci w pełni IP (w tym kwestie techniczne i finansowe). Przedstawiono i przeanalizowano koncepcję i warunki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dotowanego przez rząd programu, który ma zapewnić szeroki dostęp gospodarstw domowych do szybkiego Internetu), zwłaszcza w odniesieniu do drugiego etapu, który zakłada współpracę z dużymi operatorami.
Ponadto, w ramach działalności Komitetu przeanalizowano szeroką gamę czynników wpływających na wycenę akcji Orange Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w odniesieniu do otoczenia mikro- i makroekonomicznego.
W pracach Komitetu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej oraz zaproszeni Członkowie Zarządu i goście zewnętrzni, co zapewniło wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do omawianych kwestii, które znalazło wyraz w opiniach i rekomendacjach przedstawianych Zarządowi.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. StrategiiSkład Komitetu ds. Strategii
 1. Gervais Pellissier – Przewodniczący
 2. Dr. Henryka Bochniarz
 3. Jean-Marie Culpin
 4. Eric Debroeck
 5. Prof. Michał Kleiber
 6. Patrice Lambert-de Diesbach
 7. Dr. Maria Pasło-Wiśniewska

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Russ Houlden, Niezależny Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii.


Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2016 roku
Strategia obsługi klienta
Komitet omówił kluczowe aspekty strategii obsługi i relacji z klientami. Jako pozytywny element odnotowano poprawę w poziomie obsługi, gdyż w przyszłości możliwość skutecznego konkurowania na rynku będzie w dużej mierze zależeć od jakości obsługi klienta. Podkreślono rosnące znaczenie takich działań jak upraszczanie ofert, standaryzacja, cyfryzacja i poprawa efektywności. Zwrócono także uwagę na rosnący udział kanałów cyfrowych w kontaktach z klientami Orange Polska.
Strategia CSR
Komitet przeanalizował strategię społecznej odpowiedzialności (CSR) oraz omówił jej rolę w komunikacji z interesariuszami i wpływ na wizerunek Spółki.
Wycena akcji Orange Polska
Komitet omówił w szerokim kontekście róż- ne czynniki, które wpływają na kursy akcji (w tym akcji Orange Polska) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodzono się z opinią, że sytuacja Orange Polska jest powiązana z kondycją makroekonomiczną Polski i że bazując na swoich atutach Spółka powinna skupić się na inwestycjach w sieć światłowodową, które są kluczowym warunkiem sukcesu. Nale- ży także w większym stopniu skoncentrować się na kwestii doświadczenia klientów w kontaktach ze Spółką.
Zewnętrzne spojrzenie na potencjalną konsolidację na rynku
Komitet ds. Strategii sformułował kluczowe elementy opinii dotyczącej przyszłych tendencji konsolidacyjnych na rynku. Zdaniem Komitetu, w ciągu najbliższych trzech do czterech lat wyłonią się dwie lub trzy grupy operatorów dysponujących w pełni konwergentną ofertą usług; w dłuższej perspektywie, na rynku ofert konwergentnych nastąpi dalsza konsolidacja do dwóch głównych operatorów, w tym Orange. Komitet omówił także potencjalne scenariusze dla całego rynku oraz Orange Polska, w odniesieniu do sytuacji w innych krajach (Belgia, Hiszpania).
Alternatywne scenariusze rozwoju sieci światłowodowej Orange Polska
Przedstawiono i omówiono różne scenariusze rozwoju sieci światłowodowej przez Orange Polska. W tych alternatywnych scenariuszach zakłada się nie tylko przyspieszenie rozbudowy sieci światłowodowej, ale także dodatkowe zwiększenie jej zasięgu w krótszym czasie. Z punktu widzenia organów regulacyjnych i pozycji rynkowej Orange Polska byłoby to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza że Orange Polska dysponuje siecią światłowodową o największym zasięgu w Polsce. Zwrócono uwagę na znaczenie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich jako potencjalnej szansy, ale też i zagrożenia dla Spółki.
Warunki programu i podejście Orange Polska do POPC
Komitet omówił postępy w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Priorytetem programu jest podłączenie wszystkich szkół w obszarach „białych plam”, a dodatkowo zapewnienie szybkiego dostępu do Internetu klientom indywidualnym. Zdaniem Komitetu, z komercyjnego punktu widzenia jest konieczne, żeby spółka Orange Polska była gotowa korzystać z sieci (w trybie dostępu hurtowego) niezależnie od tego, kto ją wybuduje, ułatwiając swoim klientom migrację do sieci światłowodowej.
Podejście Orange Polska do zabezpieczenia treści telewizyjnych
Komitet szczegółowo ocenił współpracę Orange Polska z partnerami pod kątem strategicznej wartości dostępu do treści telewizyjnych z perspektywy polskiego rynku. Podkreślono znaczenie efektywności kosztowej, a także wpływ nowych umów o partnerstwie na wzbogacenie i upraszczanie oferty Spółki.
Program „All-IP”
Omówiono różne aspekty migracji do sieci w pełni IP, zwłaszcza wpływ tego procesu na sytuację finansową Orange Polska, korelacje z innymi aktualnie realizowanymi ważnymi projektami (np. migracja sieci szerokopasmowej z technologii ATM na IP, inwestycje w sieć światłowodową, migracja do VDSL), potencjalne korzyści z efektu synergii oraz dynamikę migracji klientów do usług opartych na technologii „all-IP”.

Komitet ds. Strategii – podstawowe informacje

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej opinie i rekomendacje dotyczące planów strategicznych przedstawianych przez Zarząd oraz wszelkich uwag Rady do tych planów, a w szczególności do najważniejszych scenariuszy strategicznych. Komitet ds. Strategii może również opiniować dla Rady Nadzorczej procesy planowania stosowane przez Zarząd. Z Komitetem należy konsultować wszystkie projekty strategiczne związane z rozwojem Grupy Orange Polska i monitorowaniem zmian w relacjach branżowych w Grupie oraz projekty obejmujące umowy strategiczne Grupy. Komitet sporządza następnie dla każdego z takich projektów sprawozdanie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej.
W szczególności Komitet zajmuje się następującymi projektami:

 1. umowy strategiczne, alianse oraz współpraca technologiczna i branżowa, w tym aspekty strategicznego partnerstwa pomiędzy Grupą Orange i Grupą Kapitałową Orange Polska,
 2. znaczące zakupy i sprzedaż majątku.

Sprawy będące przedmiotem analizy Komitetu ds. Strategii obejmują w szczególności informacje konieczne do oszacowania ryzyka związanego z wyżej wymienionymi działaniami. Ze względu na potencjalny wpływ tego ryzyka na wyniki Spółki, Przewodniczący Komitetu Audytowego i Przewodniczący Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii jako stali goście.


Działalność Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2016


Wiesław Rozłucki
TGłównym zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz przedstawianie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu

List Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Komitetu ds. Wynagrodzeń, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu w roku zakończonym 31 grudnia 2016 oraz informację o polityce wynagrodzeń w Orange Polska.
Polityka wynagrodzeń, jako jeden z kluczowych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi, wspiera Orange Polska w osiąganiu wzrostu przychodów, skorygowanego zysku EBITDA, NPS i innych wskaźników biznesowych. Zawarte w systemach motywacyjnych mechanizmy i rozwiązania zachęcają pracowników Spółki do angażowania się w sprzedaż usług światłowodowych i szeroką promocję ofert konwergentnych. Poprzez odpowiednią politykę wynagrodzeń, Orange Polska motywuje członków władz, kluczowych menedżerów i wszystkich pracowników do wspierania cyfrowej transformacji naszej działalności. Polityka wynagrodzeń przyczynia się także do utrzymania dobrych relacji pomiędzy Spółką a pracownikami, co sprzyja osiąganiu celów rozwojowych. Częściowo dzięki polityce wynagrodzeń, w tym szerokiemu wachlarzowi rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, spółka Orange Polska otrzymała certyfikat Top Employer Polska 2016 oraz została uwzględniona w rankingach Top Employer Europe 2016 i Top Employer Global 2016. Jednym z obszarów działalności Komitetu w 2016 roku był proces zakończony przedstawieniem Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie powołania pana Jean-François Fallachera na nowego Prezesa Zarządu począwszy od maja 2016 roku oraz warunków umowy o pracę z nowym Prezesem. Zatwierdziliśmy także zmiany organizacyjne w Orange Polska, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zasadniczym celem tych zmian była konsolidacja zarzą- dzania rynkiem konsumenckim i połączenie sprzedaży, marketingu i komunikacji pod wspólnym kierownictwem w celu uproszczenia struktury organizacyjnej oraz usprawnienia realizacji strategii Spółki zarówno w odniesieniu do rynku konsumenckiego jak i biznesowego.
Ponadto, w 2016 roku zajmowaliśmy się polityką wynagrodzeń w Orange Polska oraz zatwierdziliśmy nowy układ Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A., zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”. Sprawozdanie Zarządu z działalności Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016, w nowym układzie, zostało opublikowane w dniu 13 lutego 2017 roku.
Pragnę podziękować członkom władz, kluczowym menedżerom i wszystkich pracownikom Spółki za ich wysiłek i współpracę w 2016 roku.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. WynagrodzeńSkład Komitetu ds. Wynagrodzeń
 1. Dr. Wiesław Rozłucki – Przewodniczący
 2. Marc Ricau
 3. Dr. Maria Pasło–Wiśniewska
 4. Valérie Thérond

Kierunki prac Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2016 roku
W 2016 roku, Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 7 posiedzeń i przygotował do rozważenia przez Radę Nadzorczą rekomendacje skoncentrowane na następujących kwestiach:
 • zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komitetu w roku 2015,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Finansów,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu, obowiązującej do dnia 30.04.2016,
 • zatwierdzenie zmiany wysokości wynagrodzenia Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Marki i Komunikacji Marketingowej,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie powołania pana Jean-François Fallachera na nowego Prezesa Zarządu z dniem 01.05.2016 oraz warunków umowy o pracę z nowym Prezesem,
 • przegląd zmienionych celów MBO wprowadzanych od drugiego półrocza 2016 roku,
 • zapoznanie się z informacją o warunkach zatrudnienia p.o. Dyrektora ds. Marketingu Rynku Masowego,
 • zapoznanie się z informacją o połączeniu Orange Polska S.A. z Orange Customer Service sp. z o.o. z dniem 01.10.2016 oraz o warunkach zatrudnienia pani Jolanty Dudek, Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami, wynikających z integracji poprzednich warunków na zasadzie „jeden do jednego”,
 • zatwierdzenie zmian organizacyjnych w Orange Polska S.A. od września 2016 roku,
 • zatwierdzenie kandydatur na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. IT i Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci oraz warunków ich zatrudnienia,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji na kolejną kadencję od kwietnia 2017 roku,
 • zatwierdzenie przyporządkowania określonych spraw do bezpośredniego prowadzenia przez Bożenę Leśniewską i Mariusza Gacę oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji odnośnie warunków zatrudnienia Mariusza Gacy jako Wiceprezesa ds. Rynku Konsumenckiego oraz Bożeny Leśniewskiej jako Wiceprezesa ds. Rynku Biznesowego,
 • omówienie Sprawozdania Zarządu z dzia- łalności Orange Polska S.A. w 2016 roku, w części dotyczącej polityki wynagrodzeń, zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”,
 • ocena realizacji celów MBO przez Członków Zarządu w drugim półroczu 2015 roku, ustalenie celów dla Członków Zarządu w pierwszym półroczu 2016 roku i ocena ich realizacji oraz ustalenie celów dla Członków Zarządu w drugim półroczu 2016 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń – podstawowe informacje

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz przedstawianie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu. Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

 • określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu,
 • rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą odnośnie powołania nowych osób do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie procesu przesłuchań oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących kandydatów,
 • rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę dotyczących odwołania lub raportu w sprawie rezygnacji każdego z członków Zarządu, oraz udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu,
 • dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w Grupie Orange Polska.

Polityka wynagrodzeń w Orange Polska S.A.

Strategia Orange Polska S.A. opiera się na budowaniu i utrzymywaniu wysokiej satysfakcji klientów, zapewniając pełen zakres najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz wyspecjalizowanych ICT, dostosowanych do potrzeb gospodarstw domowych i firm, rozległą dostępność tych usług oraz wysokie standardy obsługi. Polityka wynagrodzeń jest elementem realizacji całościowej strategii firmy. Poprzez umożliwienie pozyskiwania, utrzymywania oraz motywowania najlepszych menedżerów i profesjonalistów w obszarach specjalizacji występujących w Orange Polska S.A., zapewnia kadry przygotowane do osiągania strategicznych celów Spółki. Jednocześnie uznając, że pracownicy są kluczowym kapitałem Spółki, polityka wynagrodzeń wspiera tworzenie przyjaznych warunków w cyfrowym środowisku pracy, stymulując zaangażowanie w realizację celów Spółki, rozwój pracowników oraz elastyczne metody pracy. Wynagrodzenia w Orange Polska S.A. są porównywane do wynagrodzeń w innych firmach na rynku. Poziom wynagrodzenia jest uzależ- niony od wyników finansowych Spółki, indywidualnego wkładu pracownika oraz osiąganych wyników. Wynagrodzenia są określane w sposób zapewniający równowagę i spójność w całej Grupie Orange. Polityka wynagradzania jest zgodna z obowią- zującymi regulacjami w zakresie prawa pracy i ładu korporacyjnego.
System wynagrodzeń składa się z:

 1. wynagrodzenia zasadniczego,
 2. premii uzależnionej od wyników,
 3. nagród uznaniowych,
 4. benefitów

range Polska S.A. umożliwia uzyskiwanie odpraw pracownikom, którzy opuszczają Spółkę w ramach odejść dobrowolnych. Zasady odpraw dla pracowników są regulowane poprzez odrębne uzgodnienia ze związkami zawodowymi, zgodnie z prawem. Zasady odpraw dla kadry menedżerskiej, która nie jest objęta Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, są określane w toku indywidualnych ustaleń i uregulowane w umowach o pracę. Zasady wynagrodzeń dla pracowników Orange Polska S.A., którzy są objęci Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, powstają we współpracy ze związkami zawodowymi.

Wynagrodzenie zasadnicze
Uregulowania wynagrodzeń zasadniczych uwzględniają standardy wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk, związane z zakresem zadań na danym stanowisku i rynkową wyceną pracy.
Orange Polska S.A. monitoruje rynek wynagrodzeń, porównując co najmniej raz w roku płace i praktyki płacowe w Spółce z czołowymi firmami na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży teleinformatycznej (ICT).
Spółka zapewnia spójność wynagrodzeń pomiędzy stanowiskami uwzględniając ich zaawansowanie zarządcze i specjalistyczne oraz ich porównywalność w różnych częściach organizacji. Orange Polska S.A. kształtuje zasady wynagradzania uwzględniając brak dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepeł- nosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną. Indywidualne wynagrodzenia zasadnicze są kształtowane z uwzględnieniem:
 • corocznych przeglądów wynagrodzeń, uwzględniających zmieniające się standardy pracy poszczególnych grup zawodowych oraz wkład każdego pracownika w osiąganie celów,
 • awansów międzystanowiskowych,
 • ustaleń rekrutacyjnych dla kandydatów obejmujących obowiązki w nowym obszarze zawodowym,
 • zarządzania ryzykiem utraty osób o najwyż- szych kompetencjach na rzecz konkurencji.
Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy
Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje warunki zatrudnienia, włącznie z wysokością wynagrodzenia zasadniczego, w oparciu o następujące aspekty:
 • Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje warunki zatrudnienia, włącznie z wysokością wynagrodzenia zasadniczego, w oparciu o następujące aspekty:
 • równość (pracownicy o podobnych odpowiedzialnościach, kompetencjach, doświadczeniu oraz dotychczasowych wynikach są porównywalnie wynagradzani);
 • konkurencyjność rynkową;
 • indywidualny wkład.
W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia zasadnicze dla Członków Zarządu, a Zarząd – dla Dyrektorów Wykonawczych.
Premia uzależniona od wyników
Celem systemu premiowania jest motywowanie pracowników do osiągania wysokich wyników w pracy poprzez realizację wyznaczonych i uzgodnionych celów, wspierających wdrażanie strategii Spółki, oraz nastawienie na wzrost satysfakcji klientów. System celów wspiera współpracę pomiędzy pracownikami i jednostkami organizacyjnymi definiując obok celów indywidualnych, cele solidarnościowe.
System premiowy Orange Polska S.A. jest dostosowany do specyfiki zadań realizowanych w poszczególnych funkcjach, co wpływa na zróżnicowanie poziomu premii:
 • wyższa kadra menedżerska ma wysoki udział premii w stosunku do wynagrodzenia całkowitego;
 • pracownicy na stanowiskach realizujących cele sprzedażowe maja wyższy poziom premii lub prowizji w stosunku do wynagrodzenia całkowitego niż stanowiska nierealizujące celów sprzedażowych.
Premia kluczowych menedżerów jest w większym stopniu związana z wynikami Spółki i w większym stopniu zależy od celów solidarno- ściowych, wspólnych dla wszystkich osób. Natomiast na stanowiskach specjalistycznych / liniowych menedżerskich premia jest związana z wynikami indywidualnymi pracownika i z mniejszym udziałem elementów solidarnościowych wspólnych dla funkcji lub całej Spółki.
Cele i premie są ustalane na okresy, które są ściśle związane z cyklem planowania budżetów. Wyższa kadra menedżerska i menedżerowie liniowi w funkcji wsparcia mają premie rozliczane w cyklach półrocznych. Pracownicy w funkcjach wsparcia, menedżerowie liniowi sprzedaży oraz pracownicy sprzedaży otrzymują premie / prowizje w cyklach kwartalnych lub miesięcznych. Szczegółowe zasady premiowania są zdefiniowane w Regulaminach Premiowania.
Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy
Premie Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych zależą od realizacji celów opartych o długofalową strategię firmy i osiąganych wyników finansowych. Cele są delegowane na menedżerów w części solidarnościowej, obejmującej EBITDA i wskaźniki przychodowe, które odnoszą się do całej Spółki lub do niektórych segmentów jej działalności oraz satysfakcji klientów z usług Orange. W części indywidualnej, cele odnoszą się do wyników funkcjonalnych i jakości zarządzania. Wyniki pracy i premie poszczególnych Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych są bezpośrednio monitorowane przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Programy uczestnictwa z udziałem we własno- ści Spółki są dedykowane dla wyższej kadry menedżerskiej jako szczególna forma motywowania w osiąganiu celów długoterminowych. Programy te prowadzą do zaangażowania menedżerów w działania wspierające wzrost wartości Spółki. Program motywacyjny kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej będzie zakończony w październiku 2017 roku. Obecnie trwają prace nad nowym projektem długoterminowego programu motywacyjnego dla tej grupy menedżerów.
Nagrody uznaniowe
Długofalowa strategia firmy opiera się na innowacyjności oraz dążeniu do osiągania ponadprzeciętnych wyników pracy. Nagrody uznaniowe stymulują pracowników do angażowania się w opracowanie innowacyjnych rozwiązań, realizację projektów strategicznych i współpracę międzyfunkcyjną. Pozwalają nagradzać za osiągnięcia, które przekraczają oczekiwania przewidziane w celach okresowych. Nagrody uznaniowe są przyznawane cyklicznie, dwa razy w roku, za najwybitniejsze osiągnię- cia, decyzją Prezesa Zarządu, innego członka Zarządu lub Dyrektora Wykonawczego.
Benefity
W ramach poprawy jakości życia i promowania integracji pracowników, Orange Polska S.A. zapewnia obszerny pakiet konkurencyjnych rynkowo benefitów dla pracowników, w celu budowania wartościowej oferty wspierającej pozyskiwanie i przywiązanie pracowników do firmy.
Bardzo szczególnym benefitem dla pracowników jest prawo przystąpienia do Pracowniczego Funduszu Emerytalnego, który jest finansowany ze środków Spółki. Program jest prowadzony zgodnie z funduszem emerytalnym (Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska S.A.). Kluczowymi obszarami, na które wpływa Orange Polska S.A. poprzez benefity, są:
 • zdrowie i aktywność fizyczna;
 • stabilność finansowa;
 • podniesienie standardu życia;
 • rozwój pracownika
Orange Polska S.A. chce, aby wszyscy pracownicy byli ambasadorami marki Orange, dlatego zapewnia im dostęp do własnych produktów i usług Orange.
Polityka wynagradzania nie może być podstawą do roszczeń zarówno pracowników Spółki jak i członków Organów Spółki. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzeń są uregulowane poprzez indywidualne umowy o pracę i wewnętrzne akty obowiązujące w Spółce.
Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
Management Board and Supervisory Board Compensation Management Board and Supervisory Board Compensation

Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy są uprawnieni do części zmiennej wynagrodzenia równej 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku osiągnięcia wyników na poziomie 100% ustalonych celów. W niektórych przypadkach, jeżeli wykonanie jest na poziomie wyższym niż 100%, część zmienna wynagrodzenia może przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Część zmienna wynagrodzenia oparta jest na osiągnięciu Przychodów, Skorygowanej EBITDA i wskaźników właściwych dla branży telekomunikacyjnej. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, okres wypowiedzenia dla Członków Zarządu wynosi 6 miesięcy i za ten okres przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Ponadto Członkowie Zarządu są upoważnieni do jednorazowego odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wszyscy Członkowi Zarządu są zobowiązani do nie podejmowania żadnej działalności konkurencyjnej przez 12 miesię- cy po zakończeniu zatrudnienia i w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej są upoważnieni do otrzymywania odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo Prezes Zarządu posiada prawo do Stretch Bonus, opartego na Skorygowanej EBITDA jako wskaźniku finansowym. Ponadto Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy, którzy są ekspatriatami, posiadają prawo do benefitów związanych z pobytem w Polsce jako obcokrajowcy, które są zawarte w pakiecie Polityki Mobilności Mię- dzynarodowej Grupy Orange i płatne jednorazowo lub w ciągu roku (np. wynajem mieszkania, bilety lotnicze, pokrycie ubezpieczenia społecznego we Francji).
Pozafinansowe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i kluczowych menedżerów
Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy są uprawnieni do następujących pozafinansowych składników wynagrodzenia: pakietu opieki medycznej, ubezpieczenia na życie w Orange Polska, samochodu służbowego i ochrony prawnej w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej oraz posiadają dostęp do usług Orange, zgodnie z polityką Spółki. Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Wykonawczy posiadają również prawo do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po przepracowaniu w Orange Polska powyżej 6 miesięcy.
Kluczowi menedżerowie, inni niż Dyrektorzy Wykonawczy, są upoważnieni do pakietu opieki medycznej i samochodu służbowego oraz posiadają dostęp do usług Orange, zgodnie z polityką Spółki. Wszyscy kluczowi menedżerowie również posiadają prawo do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po przepracowaniu w Orange Polska powyżej 6 miesięcy. Po przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), składka PPE dla wszystkich uczestników jest płacona przez Orange Polska S.A.
Ponadto, kluczowi menedżerowie francuscy są uprawnieni do benefitów związanych z pobytem w Polsce jako obcokrajowcy, które są zawarte w pakiecie Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange i płatne jednorazowo lub w ciągu roku (np. wynajem mieszkania, bilety lotnicze, pokrycie ubezpieczenia społecznego we Francji).

Działalność Zarządu w 2016
Zarząd – skład na 1 stycznia 2017 r.:
 1. Jean-François Fallacher - Prezes Zarządu
 2. Mariusz Gaca - Wiceprezes Zarządu
 3. Bożena Leśniewska - Wiceprezes Zarządu
 4. Piotr Muszyński - Wiceprezes Zarządu
 5. Jolanta Dudek - Członek Zarządu
 6. Jacek Kowalski - Członek Zarządu
 7. Maciej Nowohoński - Członek Zarządu
Kadencja Członków Zarządu
Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Prezes oraz inni Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania i odwołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy peł- nienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
Zmiany w składzie Zarządu
Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wygaśniecie w dniu 12 kwietnia 2016 roku mandatu Prezesa Zarządu, Bruno Duthoit, zdecydowała o powołaniu go na kolejną kadencję. Jednocześnie, Bruno Duthoit poinformował Spółkę, że zamierza przyjąć propozycję Grupy Orange objęcia od 1 maja 2016 roku stanowiska Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Grupy Orange ds. Europy, odpowiedzialnego za Europę Środkową. W związku z powyższym, Bruno Duthoit złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu Spółki. Następnie, Rada Nadzorcza powołała pana Jean-François Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska ze skutkiem na dzień 1 maja 2016 roku.
W dniu 4 lipca 2016 roku, Michał PaschalisJakubowicz, Członek Zarządu ds. Marketingu, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z powodów osobistych, ze skutkiem natychmiastowym. W okresie przejściowym Prezes Zarządu, Jean-François Fallacher, przejął odpowiedzialność zarządczą w obszarze marketingu. W dniu 12 października 2016 roku, Piotr Muszyński został powołany na stanowisko Członka Zarządu, na kolejną kadencję. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. Nowa kadencja rozpoczęła się w dniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Orange Polska za 2016 rok i potrwa trzy lata. Piotr Muszyński piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji.
W dniu 20 grudnia 2016 roku, Zarząd zdecydował o zmianach organizacyjnych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. Mariusz Gaca, wcześniej Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, objął nowoutworzone stanowisko Wiceprezesa ds. Rynku Konsumenckiego. Łączy ono odpowiedzialność za trzy zarządzane dotychczas osobno obszary: Sprzedaż i Komercyjną Digitalizację, Marketing B2C oraz Markę i Komunikację Marketingową. Jednocześnie, stanowisko Wiceprezesa ds. Rynku Biznesowego powierzono Bożenie Leśniewskiej, odpowiedzialnej dotychczas w Zarządzie za Sprzedaż i Komercyjną Digitalizację.
Różnorodność w Zarządzie
Macierz umiejętności Członków Zarządu
Kierunki prac Zarządu w 2016 roku
Zarząd prowadził sprawy Spółki w wymiarze operacyjnym i strategicznym oraz kierował realizacją celów w kluczowych obszarach, takich jak Rynek Konsumencki, Rynek Biznesowy, Strategia i Transformacja, Obsługa Klientów i Strategia Relacji z Klientami oraz Zasoby Ludzkie. Oprócz prowadzenia spraw Spółki, Zarząd monitorował także jej otoczenie zewnętrzne, w tym czynniki, które mogą mieć wpływ na jej właściwy rozwój i wzrost. Zarząd wdrażał strategię Spółki i dążył do osiągnięcia jej długoterminowych celów, stosując się w działalności operacyjnej do przyjętych w Spółce zasad i polityki. Ponadto, Zarząd koordynował i kierował najważniejszymi działaniami, podejmując decyzje w kluczowych kwestiach. W 2016 roku, jednym z kluczowych celów strategicznych Orange Polska był wzrost satysfakcji klientów poprzez doskonalenie obsługi, a także utrzymanie wiodącej pozycji na rynku telekomunikacyjnym. Skupiliśmy się na zagwarantowaniu klientom wysokiej jako- ści usług, zwiększeniu zasięgu i jakości sieci światłowodowej, rozbudowie sieci mobilnej LTE (4G) oraz zapewnieniu najszybszego Internetu mobilnego w Polsce. Innym ważnym obszarem działalności Zarządu w 2016 roku było zapewnienie dalszego udziału Spółki w projektach rządowych, takich jak Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Głównym celem tego programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, wprowadzenie e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu kompetencji „społeczeństwa cyfrowego” w Polsce.
Zarząd – podstawowe informacje
Prezes Zarządu pełni rolę przewodniczącego i kieruje pracami Zarządu i poszczególnych jego Członków. W wypełnianiu swoich obowiązków Członkowie Zarządu podlegają Prezesowi Zarządu, który monitoruje i ocenia wyniki ich prac. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki, zgodnie z podziałem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Orange Polska. Posiedzenia Zarządu odbywają się co tydzień. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy, przy czym każdy Członek Zarządu może wnosić sprawy na posiedzenie. Decyzje o obecności innych osób na posiedzeniach podejmuje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu. Uchwała może być podjęta także bez odbycia posiedzenia (w trybie obiegowym), jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu ją podpiszą.
Zobacz także:
Model
biznesowy
Nasza
strategia
Ład
korporacyjny